بازدید جانبازان دفاع مقدس از موسسه اطلاعات
 

10 نفر از جانبازان هشت سال جنگ تحمیلی دیروز از روزنامه اطلاعات بازدید کردند و با نحوه چاپ روزنامه و سایر نشریات و انتشارات مؤسسه آشنا شدند.

این جانبازان ضمن دیدار با مدیریت مؤسسه، از بخش‌های تحریریه، صفحه‌بندی، گیرنده خبر و امور فنی چاپ و توزیع دیدن کردند و در هر قسمت از سوی مسئولان مربوطه توضیحات لازم ارائه شد.

نسخه مناسب چاپ