نگرانی مدیرکل آژانس اتمی از پیشرفت ها‌ی ایران
«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفت که وی نگران اعلام های اخیر تهران مبنی بر افزایش فعالیت های غنی سازی است.

او که در کنفرانسی در رم صحبت می کرد، مدعی شد ایران هنوز اطلاعاتی را که باید درباره مکان های ادعایی تهیه کند، ارائه نکرده است.گروسی در ادامه اضافه کرد که هنوز امیدوار است تهران توضیحاتی برای آثار اورانیوم پیدا شده در سایت های ادعایی ارائه کند.

نسخه مناسب چاپ