پایش وضعیت شهرهای دارای تنش آبی
معاون راهبری و نظارت بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از پایش مستمر شهرهای دارای تنش آبی توسط وزارت نیرو خبر داد.

هاشم امینی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه وزارت نیرو برای عبور از شرایط تنش آبی، برنامه‌ها و پروژه‌هایی را طراحی کرده که در حال اجرا هستند، بر همراهی مردم در مدیریت مصرف بهینه آب برای گذر از این شرایط تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: امروز شرایط بعضی از سدهای کشور خاص است، به همین دلیل وزارت نیرو به طور مستمر در حال رصد و پایش وضعیت شهرهای دارای تنش است.معاون شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: بهینه‌سازی مصرف آب نیازمند اقدام‌های مستمر، فرایندمحور و برنامه محور است و این یک واقعیت است که در شرایط کم‌بارشی باید سیاست‌ها به‌گونه‌ای وضع شود تا بد مصرفی در بخش آب به حداقل برسد.وی الگوی استاندارد مصرف سرانه آب در کشور را ۱۴ مترمکعب در ماه برای هر خانوار دانست و افزود: ۵۶ درصد مشترکان به جهت رعایت الگو در هر ماه برای آب مصرفی خود قبض کمتر از ۱۰ هزار تومان می‌پردازند.امینی با اشاره به اینکه اصلاح الگوی مصرف آب باید به کمک همه نخبگان و مردم اجرایی شود، افزود: استفاده از تجهیزات کاهنده در مصرف آب و ارائه روش‌های جایگزینی پساب در فعالیت‌های صنعتی که به آب زیادی نیاز دارند باید در دستور کار قرار گیرد.

نسخه مناسب چاپ