وقتی خوراک ابوالقاسم حالت، به رنگ پرچم می‌شود!
۵۰سال پیش که خیار، پنیر و گوجه فرنگی خوراک افراد فقیر و کم درآمد بود و خانواده‌های طبقات متوسط و مرفه الحال که به سراغ آن نمی رفتند، روان‌شاد ابوالقاسم حالت شاعر آزاده و طنزپرداز معروف، شکایت کرده که چرا خیار و پنیر و گوجه فرنگی نصیب او شده است، کجاست که ببیند امروزه به دلیل گرانی، اکثریت افراد جامعه حتی پولدارهاهم به سختی می‌توانند آن‌ها را بخرند و بخورند! لطفاً به شعر طنز استاد حالت توجه کنید!

شاد ز حس وطن‌پرستی خویشم

گرچه نصیبم همیشه سختی و تنگی است

گشنه خوارکم به رنگ پرچم ایران

چونکه خیار و پنیر و گوجه فرنگی است!

دکتر علی ـ محسنی کاشانی

نسخه مناسب چاپ