۶۲۰ هزار نفر در نیمه اول سال متولدشده اند
معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور از ثبت ۳۰۰هزار ازدواج در شش ماهه سال ۱۴۰۱در کشور خبر داد.

هاشم کارگر در گفتگو با ایلنا در پاسخ به پرسشی مبنی بر ثبت آخرین آمار ولادت در کشور گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۱تاکنون، تعداد ولادت‌های ثبت شده در ایران ۶۲۰هزار رویداد بوده که تعداد ۴۷۰هزار مورد آن مربوط به ولادت‌های ثبت شده در نقاط شهری و ۱۵۰هزار رویداد متعلق به نقاط روستایی کشور بوده است.

وی ادامه داد: از مجموع ولادت‌های ثبت شده در کشور ۳۲۰هزار رویداد مربوط به ثبت ولادت پسران و ۳۰۰هزار رویداد نیز مربوط به تولدهای با جنسیت دختر بوده است.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور همچنین در زمینه ثبت آخرین آمار ازدواج در کشور در سال جاری نیز، گفت: تا این تاریخ بیش از ۲۹۹هزار رویداد ازدواج به ثبت رسیده است.

کارگر در پایان با تاکید بر نقش آمارهای جمعیتی ثبت احوال در برنامه‌ریزی‌های شهری و اجتماعی، تصریح کرد: انتشار آمار باید به روز و شفاف و همراه با تحلیل و بررسی دقیق باشد تا مثمر ثمر شود.

نسخه مناسب چاپ