ذخیره منابع آب تهرانی ها همچنان با کمبود روبروست
ذخیره منابع آب تهرانی ها با وجود بارش های دو روز گذشته، همچنان با کمبود شدید روبروست.

محمدرضا بختیاری مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران دیروز مجدداً از همه مردم درخواست کرد در مصرف اب صرفه جویی کنند.

وی با تاکید بر این که بر خلاف استان‌های دیگر که بیشترین مصرف آب در کشاورزی است، تهرانی‌ها نیمی از منابع آبی را برای اهداف شرب و بهداشتی مصرف می‌کنند، گفت: منابع تامین کننده آب شهر تهران در غرب (سد‌های امیر کبیر و طالقان) و شرق (سد‌های لتیان، ماملو و لار) هستند. به گفته وی دشت ورامین (شامل قرچک، پاکدشت، ورامین و پیشوا) حدود ۶۵ هزار هکتار اراضی زیر کشت و حدود ۶۵۰ میلیون مترمکعب برداشت آب جهت کشاورزی دارد که تا قبل از احداث سد‌های لتیان و ماملو، حدود ۶۰ درصد از آب مورد نیاز آن از رودخانه جاجرود تامین می‌شد.

وی افزود: منابع سطحی آب دشت ورامین، اکنون جهت تامین آب شرب تهران به مصرف می‌رسد و این دشت، با مشکل مواجه شده، اما با احداث تصفیه خانه جنوب تهران توسط وزارت نیرو، پساب شهر تهران جهت تامین آب ورامین، تصفیه و به مصرف می‌رسد.

مدیرعامل آبفای تهران با تاکید بر این که هزینه اداره این تصفیه خانه، سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان است، اما آبفای استان تهران هیچ درآمدی از این پساب ندارد، ادامه داد: بهای جمع آوری فاضلاب تهران که روی قبوض از مردم دریافت می‌شود، یک سوم هزینه اداره تصفیه خانه جنوب تهران است. ۲۶۰ میلیون مترمکعب پساب در تهران تولید و بیش از ۹۰ درصد آن، به دشت ورامین ارسال می‌شود که جهت مصرف کشاورزی است و درآمدی برای آبفای تهران ندارد.

وی گفت: در تهران سالانه حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰ میلیون مترمکعب آب سطحی مصرف می‌شود که حدود ۵۰ درصد آن از منابع شرقی به دست می‌آید. ۲۵۰ تا ۲۶۰ میلیون مترمکعب آن مربوط به سد‌های لتیان و ماملو می‌شود که قبلا حقابه کشاورزی دشت ورامین را تامین می‌کرد. مشابه این موضوع در مورد شهرستان رباط کریم هم وجود دارد که عمده آب تصفیه خانه فیروزبهرام را جهت مصرف کشاورزی این شهرستان تخصیص داده ایم که قبلا از رودخانه کرج تامین می‌شد.

بختیاری اظهار کرد:قیمت تمام شده هر مترمکعب آب در شهر تهران، حدود ۳ هزار و ۶۶۰ تومان و آب بهای پرداختی توسط مشترکان، حدود هزار و ۲۰۰ تومان است؛ یعنی تقریبا یک سوم قیمت تمام شده تامین آب را از مردم دریافت می‌کنیم. حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد مردم یا زیرالگو یا در سطح الگو، آب مصرف می‌کنند که تماما، یارانه‌ای محاسبه می‌شود. قبوض آب این دسته از مشترکان، به طور میانگین ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان است.

وی افزود:در تهران حدود ۹ هزار کیلومتر شبکه آب و حدود ۸ هزار کیلومتر شبکه فاضلاب و ۱۲ تصفیه خانه داریم. حق انشعابی که بابت فاضلاب از مردم دریافت می‌کنیم، دقیقا مانند آب و به صورت یارانه‌ای است؛ در حالی که اکنون هزینه احداث تصفیه خانه‌ای مانند فیروزبهرام، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان و هر کیلومتر شبکه فاضلاب، ۶ تا ۷ میلیارد تومان است؛ بنابراین، چه در موضوع آب و چه در موضوع فاضلاب، وزارت نیرو، با قیمت یارانه‌ای قبوض را محاسبه می‌کند.

نسخه مناسب چاپ