فرونشست سالانه۳۰ سانتی متر خاک در کشور
سرویس خبر: مدیرکل آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری از فرونشست سالانه۳۰سانتی متر خاک در کشور خبر داد.

دکتر هوشنگ جزی در نشست خبری در بجنورد با اشاره به این که شعار امسال روز جهانی خاک با عنوان خاک، سرآغاز است، اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که باید به آن بپردازیم امنیت غذایی کشور است که به ۲ فاکتور آب و خاک بستگی دارد.

وی با تاکید بر این که موضوع حفظ خاک حتی از آب مهمتر است، افزود: در واقع خاک بستر تولید و نگهداشت آب است. ۲۵درصد تنوع زیستی و ژنتیکی کره زمین در خاک است و ۹۵درصد مواد غذایی و پوشش مردم جهان از خاک تهیه می شود.

جزی ادامه داد: یک سوم خاک قابل استفاده در دنیا از بین رفته و علت آن انجام فعالیت های نادرست انسانی است. فرونشست هایی که در ایران اتفاق افتاده، به خاطر از بین رفتن خاک است و متاسفانه این روند در کشور رو به افزایش است به نحوی که سالانه با فرونشست ۳۰سانتی خاک مواجهیم. به گفته وی مساله فرونشست خاک در مناطقی نظیر همدان وحشتناک و در اصفهان تهدیدی جدی است.

مدیرکل آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با بیان این که در کشور ۶۴۲دشت وجود دارد که ۴۷۰دشت از این تعداد در مرحله بحرانی قرار دارند،ادامه داد:پساب های صنعتی، استفاده بی رویه از کود و سموم، برداشت از معادن و پخش شدن برخی از مواد معدنی خطرناک از عوامل ایجاد آلودگی در خاک است. وی به میزان فرسایش خاک هم اشاره کرد و افزود: میزان فرسایش خاک در کشور ۴ر۱۶ تن در هکتار است ، در حالی که متوسط فرسایش خاک در دنیا ۲تا ۵ر۲ تن است.

نسخه مناسب چاپ