«ویزیت گروهی بیماران» از سوی پزشکان تخلف است
مدیرکل نظارت، ارزشیابی و اعتباربخشی سازمان نظام پزشکی اعلام کرد: ویزیت گروهی بیماران از سوی برخی پزشکان متخصص، به دلیل حفظ حریم شخصی بیمار و حفظ محرمانگی، تخلف است.

دکتر شیرین شجاعی در گفتگو با ایسنا، پس از بیان این مطلب، افزود: همچنین بر اساس قوانین، بازگشایی مطب از سوی پزشکان، کسب و کاری تجاری محسوب می‌شود و پزشکان می‌توانند هم در ملک تجاری و هم در ملک مسکونی مطب را دایر کنند. وی گفت: البته بازگشایی مطب در ملک مسکونی و تجاری، قوانین و آیین‌نامه‌های خاص خود را دارد که از سوی وزارت بهداشت ارائه شده است.

نسخه مناسب چاپ