رئیس کل بانک مرکزی:تمام تلاشمان را برای مدیریت بازار ارز انجام می‌دهیم
رئیس بانک مرکزی راهکارهای این بانک برای ساماندهی بازار ارز را تشریح کرد.

علی صالح‌آبادی در گفت‌وگو با خانه ملت اظهارکرد: اقدامات بسیاری برای ساماندهی بازارارز در حال انجام است؛ عرضه‌هایی در بازارهای مختلف در حال انجام است و ضوابط موردنیاز این بازار انجام می‌شود ؛به طور مثال اخیرا مقررات مربوط به اعطای ارز به دارندگان کارت‌های بازرگانی تسهیل شد. همچنین بسیاری از مقررات ارزی را متناسب با نیازهای واقعی بازار تسهیل می‌کنیم.وی با بیان اینکه بانک مرکزی به عنوان بازارساز در بازارهای مختلف حضور دارد و صادرکنندگان را به عرضه ارزشان در بازار تشویق می کند، افزود: همچنین تامین ارز موردنیاز واردکنندگان و نیازهای خدماتی موجود در بازار رابه طور مستمر دنبال می کنیم و در بازارهای مختلف نیز حضور داریم و مدیریت لازم را انجام می‌دهیم.

صالح‌آبادی با بیان اینکه نیازهای خدماتی مختلفی که بعضا ممکن بود ارزی به آن‌ها تعلق نگیرد، در کارگروها شناسایی شده تا ارز موردنیازشان را به نحو مقتضی تامین کنیم، ادامه داد: در بانک مرکزی تمام تلاش خود را می‌کنیم که نیازهای بخش‌های مختلف چه واردکنندگان و چه نیازهای خدماتی را تامین کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: برای افرادی که از نوسانات نرخ ارز نگران هستندهم ابزار گواهی ارزی معرفی شد که اکنون در شعب بانک ملی عرضه می شود واین افراد ازاین راه می توانند دارایی خود را پوشش ریسک دهند.وی در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ ارز در روزهای آینده کاهش می یابد، گفت: ما تمام تلاشمان را برای مدیریت بازار ارز انجام می‌دهیم.

نسخه مناسب چاپ