بازداشت دهها مقام مسئول در ازبکستان پس از خاموشی های مکرر برق و قطع گاز
 

سرویس خارجی: خاموشی های مکرر برق و وقوع بحران انرژی در ازبکستان همزمان با شروع فصل سرما، سبب شد دادستانی این کشور چند رئیس شرکت منطقه ای انرژی و برق را بازداشت و علیه آنها پرونده های قضایی تشکیل دهد.

«نیگماتیلا یولداشف» دادستان کل ازبکستان اعلام کرد که به دلیل خاموشی های مکرر برق و قطع گاز در این کشور، «خودودگزتامینوت»، «مظفر علی اف»، «نامید تویچیف» و «فورکات شدمونکولوف» روسای شرکتهای برق در این کشور بازداشت و علیه انها پرونده قضایی تشکیل شده است.دادستان کل ازبکستان در جلسه ستاد جمهوری که برای حل و فصل مسائل مربوط به تامین منابع انرژی برای جمعیت و بخش های اقتصاد تشکیل شده بود، بازداشت آنها را اعلام کرد. اومورزاکوف رئیس اداره ریاست جمهوری نیز گفت: اگر افراد مسئول در سایر مناطق نتیجه‌گیری درستی از این موضوع نگیرند و مرتکب نقض قانون شوند، قطعاً پرونده قضایی علیه آنها نیز آغاز خواهد شد. او وعده داد که افراد و شرکتهای مسبب بحران انرژی در این کشور عواقب کم کاری خود را خواهند دید. اومورزاکوف گفت: ۶۲هزار خانوار در ۴۶۲منطقه ازبکستان به دلیل کاهش فشار در خطوط لوله، گاز طبیعی دریافت نمی کنند و ۱۴۸۵ منطقه هم در ساعات مختلف روز در بخارا، ناوی، فرغانه و تاشکند بدون برق هستند. گفته می شود ۲۱واحد از ۳۷واحد در ایستگاه های کمپرسور متعلق به شرکت «اوزترانس گاز» نیاز به تعمیر دارند. اومورزاکوف خواستار آن شد که مدیریت «اوزترانس گاز» وزارت انرژی، شرکت های شبکه های برق منطقه ای و شرکت «تمیر یولار» ازبکستان اقدامات لازم را برای رسیدگی به مشکلات مربوطه انجام دهند. پیش از این، به نمایندگی از رئیس جمهوری ازبکستان، یک کارگروه دولتی برای بررسی و حل سریع مشکلات در زمینه منابع انرژی ایجاد شد که ریاست آن را عبدالله آریپوف نخست وزیر این کشور بر عهده داشت. به سه وزارتخانه «انرژی»، «توسعه اقتصادی و کاهش فقر» و «سرمایه گذاری و تجارت خارجی» دستور داده شد تا ستادهای شبانه روزی را برای حل و فصل سریع و سیستماتیک مسائل در زمینه تامین انرژی تشکیل دهند. به دلیل بحران انرژی، مقامات ازبکستان صادرات گاز به خارج را به طور کامل متوقف کرده و مذاکرات را با سایر کشورها برای خرید بیشتر منابع انرژی آغاز کرده اند.

نسخه مناسب چاپ