جذب ۱۶ هزار پرستار در مراکز بیمارستانی
معاون پرستاری وزارت بهداشت از آغاز جذب ۱۶ هزار پرستار از هفته جاری خبر داد و گفت: برای تمام نیروهای بالینی شاغل در نظام سلامت، متناسب با فعالیت و زحماتی که انجام می‌دهند، کارانه تعلق می گیرد.

به گزارش مهر، محمد میرزابیگی در برنامه «ره آورد» شبکه رادیویی سلامت گفت: حقوق اگر به معنای دستمزد دولتی باشد، یک بخشی دارد که مربوط به دولت است و آن تابع قوانین و مقررات کشور است.

وی افزود: آنچه که مورد نظر ما و همکاران است و در حال عملی شدن آن هستیم این است که برای تمام نیروهای بالینی شاغل در نظام سلامت متناسب با فعالیت و زحماتی که انجام می دهند، در عایدات و مراکز بهداشتی به نوعی سهیم باشند که بحث آن تحت عنوان «کارانه» است، که در توزیع کارانه مسائلی لحاظ می شود که دستمزدها تعلیم بهتری صورت گیرد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت اظهارکرد: نیروهای شرکتی که در نظام سلامت مشغول بودند با چهار مشکل عمده از قبیل نداشتن بیمه، پایین بودن دستمزد، عدم شفافیت قراردادها و همچنین واگذار نشدن به خود نیروهای بالینی مواجه بودند که این ایرادها با حضور تیم های کارشناسانه بررسی و رفع شد. به امید خدا از این هفته ۱۶ هزار نیروی پرستاری در مسیر جذب قرار خواهند گرفت.

نسخه مناسب چاپ