رهبر خونتای تایلند، نخست‌وزیر شد
 

ایسنا : پارلمان تایلند ژنرال «چان او چا»، رهبر خونتای اسن کشور را به عنوان نخست‌وزیر انتخاب کرد.

هیچ کس در پارلمان با انتخاب رهبر کودتا که در ۲۲ مه به قدرت رسید، به عنوان نخست‌وزیر جدید کشور مخالفت نکرد.

او چا تنها نامزد انتخابات نخست‌وزیری تایلند در کل با ۱۹۱ رای مثبت نمایندگان مجلس ملی و تنها سه رای ممتنع انتخاب شد.

نمایندگان مجلس ملی تایلند بعد از کودتای ۲۲ مه توسط نظامیان انتخاب شدند.

نسخه مناسب چاپ