عکس و حرف
 

۲۴ کارگر به صورت نمادین به مصاف اسطوره‌های فیفا در ورزشگاه الثمامه قطر رفتند. بخشی از این کارگران از پروژه‌های مربوط به ساخت و آماده سازی هشت استادیوم و ۴۲ مکان تمرینی انتخاب شدند.اسطوره‌های فیفا که شامل مارکو ماتراتزی، روبرتو کارلوس، کافو، یوری یورکائف و الساندرو دل پیرو و دیگر اسطوره‌ها می‌شد در دو نیمه ۳۰ دقیقه‌ای با کارگران بازی کردند

نسخه مناسب چاپ