نبرد شدید روسیه و اوکراین برای کنترل شهر «باهموت»
 

به گفته یک مقام نظامی ارشد آمریکا، روسیه عملیات ضدحمله‌ را برای خارج کردن شهر باهموت از کنترل نیروهای اوکراین آغاز کرده و نبرد شدیدی در اطراف آن میان دو طرف

درگرفته است.این مقام آمریکایی اذعان کرد: روس‌ها در پیشروی زمینی به موفقیت‌های فزاینده‌ای دست پیدا کرده‌اند ولی شهر همچنان تحت کنترل اوکراینی‌ها است.

نسخه مناسب چاپ