سرایه
عشق تو ز لطف‌ها که با ما کرده است
چشمم صدف لؤلؤ لالا کرده است
وین مردمک چشم سیه کاسة من
در دور غم تو دل به دریا کرده است
کمال‌الدین اسمعیل

code

نسخه مناسب چاپ