عضوشورای شهر : بسیاری از انتصابات شهرداری تهران خلاف قانون است
بررسی گزارش عملکرد شهرداری تهران در جهت ارتقای سلامت اداری در دستور کار یکصد و شانزدهمین جلسه شورای شهر تهران قرار گرفت.
به گزارش مهر، دراین جلسه ، میثم مظفر عضو شورای شهر با بیان این که بیش از ۵۶۱میلیارد تومان چک‌های سررسید گذشته در شهرداری وجود دارد گفت: این چک‌ها مربوط به ۱۵سال گذشته است و به ارزش روز بسیار هنگفت است.
وی درباره مشکل پروژه‌های مشارکتی، گفت: توانایی مالی سرمایه گذار در پروژه‌های مشارکتی بسیار مهم است؛ لذا احراز اهلیت و توانایی مالی سرمایه گذار را می‌توانیم از طریق پرینت بانکی آن فرد انجام دهیم.
مظفر تصریح کرد: در مواردی فیش‌های پشت باجه‌ای هم وجود دارد که باید مورد پیگیری قرار بگیرد.
در ادامه، احمد صادقی عضو شورای شهر تهران گفت: پس از دو هفته ارائه گزارش، هنوز اقدامی در حوزه شفافیت رخ نداده است.
وی ادامه داد: یکی از موارد ازبین بردن فساد، قطع ارتباط مراجعه کننده و مسئولان است.محمد آخوندی هم گفت: مدیرانی هستند که نمی‌توانند اعتراض کنند. مدیری در بخشی از شهرداری وجود دارد اما به دلیل آن که گزارشی داده است در اختیار کارگزینی قرار گرفته و ۶ماه خانه نشین شده است.
در ادامه ناصر امانی گفت: شاه بیت مبارزه با فساد رعایت قانون است و همه باید تلاش کنیم شهرداری تهران خود را مقید به رعایت قوانین بالا دستی کند.وی ادامه داد: من برای زاکانی نامه نوشتم و اعلام کردم بسیاری از انتصابات شهرداری تهران خلاف قانون است اما نه فقط این موضوع رعایت نشد بلکه پس از یک سال حکم تمامی آنها تمدید شد.
عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: بحث رشوه و فساد همواره در کنار شهرداری وجود داشته است. برای جدا کردن این فرزند ناخلف از مادرش رستم لازم است. باید اقدامی کنیم که وقتی اسمی از فساد می‌آید نگویند شهرداری ابتدای جدول است.
عضو شورای شهر گفت: هنوز تخلفات اداری وجود دارد اما در آن مملو از پرونده است. باید چند کارشناس عالیه در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری وجود داشته باشد. سیل جا بجایی مدیران در شهرداری ایجاد شده است؛ از ۲۲مدیر ۴نفر زن بودند که ۳نفر آنها حذف شده‌اند ؛ چرا این اتفاق رخ داده است؟جعفر تشکری هاشمی هم گفت: هنوز افراد سببی و نسبی در شهرداری تهران نقش دارند . چگونه فساد ستیزی است که افراد بدون سمت در امور دخالت می‌کنند؟
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: قانون ایثارگری از سوی افرادی که خود را متعلق به جامعه ایثارگران می‌دانند زمین مانده ا و هنوز اجرا نشده است. وی بیان کرد: روزانه ۵تا ۱۰میلیارد تومان از اموال شهرداری در حوزه بلیت الکترونیکی به دلیل آن که قراردادی منعقد نشده است، هدر می رود.
حبیب کاشانی هم گفت: مشکل ما این است که فکر می‌کنیم شهرداری تهران را می‌شناسیم. در گذشته یک بیمارستان تخلف ماده ۱۰۰داشته است و برای آن بین ۱۶تا ۳۰میلیارد تومان تخلف گذاشته شده بود درحالی که شهرداری و نماینده قوه قضائیه آن را هزار و ۳۰۰میلیارد تومان تعیین کرده بودند.وی ادامه داد: باندهای تخلف و رشوه در راهروها ایستاده‌اند و می‌گویند اگر فیشی وجود داشته باشد می‌توانند آن را کم کنند، فساد ریشه دارد و مقام معظم رهبری فرمودند که فساد اژدهایی هفت سر در شهرداری تهران است.
عضو شورای شهر تهران گفت: در استخرهای تهران افرادی می‌نشینند که اقدام به فساد و لابی کردن می‌کنند و کمیسیون‌ها هم تبدیل به محلی برای فساد و رانت شده‌اند.
سوده نجفی گفت: باید قرارگاهی برای آلودگی هوا ایجاد شود و رئیس جمهوری خود وارد عمل شود.
این عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور جلسه با اشاره به آلودگی هوا گفت: در ۱۰روز گذشته آلودگی هوای تهران به بیشترین حد خود رسیده و در موضوع آلودگی هوا شهرداری فقط در ماده ۱۰مسئول است و ۳۰درصد بودجه امسال به موضوع حمل و نقل اختصاص یافته است.وی ادامه داد: شهرداری سهم خود را پرداخت کرده است و از دولت می‌خواهیم کوتاهی نکند و سهم خود را پرداخت کند؛ همه مردم خواستار حل مشکل آلودگی هوا هستند.
دیگرعضو شورای شهر تهران هم گفت:کارخانه سیمان تهران هیچ کاری نمانده است که علیه مردم شهر ری انجام نداده باشد.جعفر شربیانی ادامه داد: استفاده از سوخت مازوت مردم را عاصی کرده و کارخانه سیمان ری اکوسیستم منطقه ری را به نابودی کشانده است و این اجحافی بزرگ در حق مردم است.وی بیان کرد: از مدیران کارخانه سیمان می‌خواهم ۱۰روز در امین آباد زندگی کنند و ببینند آیا می‌توانند ادامه دهند؟

نسخه مناسب چاپ