عکس و حرف
 

دولت آرژانتین تصویر لیونل مسی و بازیکنان آرژانتین را به خاطر قهرمانی در جام جهانی بر روی اسکناس ها چاپ کرد

نسخه مناسب چاپ