۵۰ تن مواد غذایی متروکه فاسد در انبار گمرک فرودگاه امام(ره) امحاء شد
دادستان تهران گفت: باتوجه به تعیین تکلیف کالاهای متروکه، ۵۰تن مواد غذایی فاسد، که سال‌ها در گمرکات فرودگاه امام (ره) رسوب شده بود با دستور و نظارت این دادستانی امحاء شد.
به گزارش میزان،علی صالحی با تأکید برتداوم نظارت‌های میدانی دادستانی تهران بر عملکرد گمرکات، اظهار داشت : این اقدام برای صیانت از حقوق عامه و تعیین تکلیف اقلام رسوب شده در انبارهای گمرک صورت گرفت و مواد غذایی فاسد با حضور نمایندگان دستگاه‌های متولی و رعایت ملاحظات زیست محیطی معدوم شد.وی افزود: بعضی از این کالاها، ۵سال از تاریخ انقضای‌شان گذشته بود و هزینه نگهداری کالاهای معدوم شده تا زمان امحاء بالغ بر ۴۰میلیارد ریال شده است .

نسخه مناسب چاپ