مریخ، سیاره پر رمز و راز۱
نگارنده: «پیر روسو» ـ بخش هشتاد و دوم
 

در یکی از روزهای ماه آوریل سال ۱۹۲۰ یک خبر بسیار جالب توجه از ایالات متحده امریکا منتشر شد و به سرعت روی تمامی شبکه‌های کابلی تلگراف دنیا به جریان افتاد و به نشریات اروپا هم رسید و از آنجا در تمامی قاره قدیم منتشر شد که تعجب و شگفتی عموم را برانگیخت.
موضوع این خبر این بود که پست های گیرنده بی سیم نشانه های مرموزی دریافت کرده اند. زمانی که با یکی از دانشمندان مشهور در این باب مشورت شد، به روزنامه «دیلی میل» چنین اظهار داشت که: «برخی نشانه های بسیار آشکار به ما رسیده است و توانسته ایم آنها را دریافت کنیم که ممکن است از منبعی خارج از سیاره زمین فرستاده شده باشد.
این نشانه ها در آن واحد در ایالات متحده و انگلستان گرفته شده است و آن چه دریافته ایم این است که در میان این اختلالات مرموز که در مکالمات و ارتباطات ما به وجود می‌آید، بعضی حروف بیشتر از سایرین تکرار می شود، مانند همان چه که در پیام های زمینی به گوش می رسد.
از جمله این حروف، حرف «س» است که در الفبای مرس به سه نقطه نشان داده می شود و تاکنون نتوانسته ایم معنایی برای هیچ یک از این گروه‌ها نشانه ای پیدا کنیم.».
ادامه دارد
برگرفته از ترجمه: سعید نحوی۲

*پانوشت:
۱-Mars, terre mysterieuse- Rousseau, Pierre – ۱۹۰۵٫
۲- «مریخ کره اسرارآمیز»، ت‍ال‍ی‍ف‌ «پ‍ی‍ر روس‍و»؛ ت‍رج‍م‍ه‌ «س‍ع‍ی‍د ن‍ح‍وی»‌. ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌. ۱۳۵۲٫

code

نسخه مناسب چاپ