مطبوعات، مخالف اصلی«دیلما روسف»
ایسنا: «لولا دا سیلوا» ، رئیس‌جمهوری سابق برزیل و حامی «دیلما روسف» در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، مطبوعات را مهم‌ترین و اصلی‌ترین گروه مخالف روسف در برزیل قلمداد کرد.
دا سیلوا اعلام کرد، «روسف» به ایجاد تغییرات و اصلاحات در کشور با وجود تحمل سخت‌ترین شرایط ممکن در اواخر دوره ریاست جمهوری خود و رویارویی با مطبوعات کشورمان که در حال حاضر به اصلی‌ترین گروه مخالف وی تبدیل شده‌اند، تا‌کنون ادامه داده است.

نسخه مناسب چاپ