یورش نظامیان صهیونیست به الخلیل و سرکوب فلسطینی ها
 

نظامیان رژیم صهیونیستی به الخلیل در شمال کرانه باختری یورش برده و فلسطینی ها را سرکوب کردند. شماری از فلسطینی ها در جریان مقابله با یورش نظامیان اشغالگر به شهرک «بیت اُمَّر» بر اثر استنشاق گار اشک آور دچار حالت خفگی شدند. در اردوگاه «العروب» در شمال الخلیل نیز یک فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان اشغالگر زخمی شد.

نسخه مناسب چاپ