تصمیمات تازه برای فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری
مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان گفت: برای هر دانشجوی دکتری جهت اعزام به فرصت مطالعاتی علاوه بر هزینه بلیط، متناسب با کشور مقصد تا ۲۰۰میلیون تومان بودجه در نظر گرفته شده است.

به گزارش ایسنا، دکتر محمد محمدی مسعودی در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی اصفهان درباره فرصت‌های تحقیقاتی کوتاه مدت خارج و داخل از کشور مخصوص دانشجویان دکتری گفت: فرصت‌های تحقیقاتی در داخل کشور نیز تعریف شده است؛ به جز تخصیص اعتبار مخصوص پژوهش دانشجو، مقرری ماهیانه تا سقف چهار میلیون در ماه به دانشجو، هزینه غذا و هزینه خوابگاه به دانشگاه میزبان پرداخت می‌شود.

دکتر محمدی مسعودی گفت: با توجه به ضرورت پاسخ به نیاز اشتغال برای دانش‌آموختگان مستعد دانشگاه‌ها و لزوم پاسخگویی به نیازهای صنعت و جامعه، ۱۳مدل بورس در دست طراحی و پیاده سازی است.

وی افزود: بنگاه‌های خصوصی چون صنایع بزرگ و شرکت‌های دانش بنیان، نیازهای آتی خود در حوزه‌های تخصصی را به دانشگاه اعلام و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به طور کامل یا با مشارکت دولت بورسیه تحصیلی می‌شوند. این نوع بورس در مقطع کارشناسی با این ویژگی که حدود ۴۰واحد اختیاری این دوره‌ها با نیاز صنعت مطابقت داشته باشد عملیاتی می‌شود.

در این نشست دکتر مسعودی پیرامون روندهای داوری و تخصیص فرصت تحقیقاتی داخل و خارج از کشور و دیگر خدمات اداره بورس و اعزام دانشجویان با اعضای شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه به بحث و تبادل نظر پرداختند. بر اساس روند جدید، دانشجویان دکتری پس از تصویب پیشنهاد رساله و در سنوات آموزشی مجاز (کمتر از ۸ترم تحصیلی) پس از انجام روند داوری در اداره کل بورس می‌توانند از فرصت تحقیقاتی خارج از کشور استفاده کنند.

نسخه مناسب چاپ