ثبت‌ نام ۳۰هزار داوطلب برای ۱۹۷هزار صندلی خالی دانشگاه‌ها در ترم بهمن
بیشترین ظرفیت برای دانشگاه های کشور در مرحله تکمیل ظرفیت در رشته های بدون کنکور به دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی اختصاص یافته است.

به گزارش مهر، ثبت‌نام و انتخاب رشته برای شرکت در گزینش برخی از رشته‌های تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به شیوه صرفاً با سوابق تحصیلی و با ملاک معدل کتبی دیپلم از ۳۰آذرماه ۱۴۰۱آغاز شده‌است و داوطلبان تا ۱۰دی ماه ۱۴۰۱فرصت دارند نسبت به انتخاب رشته‌ها اقدام کنند.

بیشترین ظرفیت مربوط به استان مازندران با بیش از ۲۳هزار نفر ظرفیت است که بخش اصلی این ظرفیت مربوط به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی است. کمترین ظرفیت مربوط به استان هرمزگان با یک هزار و ۹۸۹نفر ظرفیت است که بخش عمده آن مربوط به واحدهای دانشگاه پیام نور در استان است.

از مجموع ۱۹۷هزار و ۶۹۴ظرفیت پذیرش ۸هزار و ۲۱۵نفر به ظرفیت دانشگاه‌های دولتی و دوره‌های روزانه و نوبت دوم اختصاص دارد.

همچنین از مجموع ظرفیت ۹۶هزار و ۷۶۰نفر به واحدهای دانشگاه پیام نور و ۹۲هزار و ۱۳۳نفر به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی تعلق دارد. به این ترتیب بازهم بیشترین ظرفیت‌های خالی مانده در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور متعلق به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و دانشگاه پیام نور است. در واقع ۱۹۷هزار و ۶۹۴صندلی خالی بدون کنکور همچنان بدون داوطلب مانده است و تاکنون تنها حدود ۳۰هزار در این دوره‌ها ثبت نام کرده‌اند و به نظر نمی‌رسد بازهم این ظرفیت تکمیل شود.

این مرحله تکمیل ظرفیت بر اساس مصوبه سی و سومین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۱۲آذرماه ۱۴۰۱برای برخی از رشته‌های تحصیلی در دوره‌های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی به شیوه صرفاً با سوابق تحصیلی و با ملاک معدل کتبی دیپلم اعلام شده است.

نسخه مناسب چاپ