نشست ویدئو کنفرانسی رهبران چین و روسیه خشم آمریکا را برانگیخت
 

وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به نشست ویدئو کنفرانسی رهبران چین و روسیه، نسبت به نزدیک شدن این دو کشور ابراز نگرانی کرد و افزود که اقدامات پکن بیانگر این است که خواهان تعمیق روابط خود با مسکو است.

وزارت خارجه آمریکا گفت: ما به چین درباره پیامدهای حمایت نظامی از روسیه در جنگ اوکراین هشدار می دهیم.

نسخه مناسب چاپ