عیادت بشاراسد و همسرش از مصدومان زلزله در لاذقیه
 

بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و همسرش اسماء اسد وارد شهر لاذقیه شدند و از مصدومان زلزله در بیمارستان دانشگاه «تشرین» عیادت کردند. اسد و همسرش همچنین در مورد وضع سلامتی مادر و فرزندی که پس از گذشت پنج روز از زلزله، در جبله از زیر آوار بیرون آورده شدند، پرسیدند.

نسخه مناسب چاپ