حکمت نهج البلاغه
بدانید گذر شما از صراط است و از پرتگاه‌های خطرناک و لغزشگاه‌های هولناک و وحشت‌های پی در پیِ آن؛ پس ای بندگان خدا، از خدا پروا کنید!

نسخه مناسب چاپ