پند بزرگان
ارتباطات، مهارتی است که می‌توان آن را آموخت، درست مانند تایپ‌کردن یا دوچرخه‌سواری. اگر آن را یاد بگیرید، کیفیت تمام بخش‌های زندگیتان به‌سرعت رشد خواهد کرد.

برایان تریسی

code

نسخه مناسب چاپ