افراد غیر پزشک می‌توانند بیمارستان تأسیس کنند
وزیر بهداشت، افزایش بهره‌وری در هر دو بخش دولتی و خصوصی نظام سلامت را از راهبردها و سیاست‌های وزارت بهداشت اعلام کرد.

به گزارش مهر، بهرام عین‌اللهی، در دیدار رؤسای بیمارستان‌های بخش خصوصی که در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: ۱۸درصد کل بیمارستان‌های کشور خصوصی و ۸۲درصد دولتی است؛ این آمار نشان‌دهنده سهم بخش خصوصی در حوزه سلامت است و آنچه از ابتدای دولت سیزدهم بر آن اصرار ورزیده‌ایم، حذف هر گونه رانت در صدور مجوزها و رعایت کامل قانون در این امر است.وزیر بهداشت افزود: با مصوباتی که در کمیسیون ماده ۲۰به تصویب رسید، غیرپزشکان هم می‌توانند بیمارستان خصوصی تأسیس کنند. در این مصوبات همچنین مشارکت بخش دولتی و خصوصی و حمایت بخش دولتی از خصوصی پیش‌بینی شده است.

عین‌اللهی در پاسخ به درخواست متولیان بخش خصوصی برای اصلاح تعرفه‌ها، بیان کرد: ریاست شورای عالی بیمه سلامت با وزیر بهداشت است ولی برای مصوبات رأی‌گیری می‌شود و نماینده بخش خصوصی نیز می‌تواند در این جلسات حاضر شود. وی افزود: خروجی تعرفه‌ها شورای عالی بیمه است ولی در عین حال تعرفه‌ها باید به تصویب سازمان برنامه و بودجه و دولت برسد و ما سعی کردیم تعرفه سال ۱۴۰۲منطقی باشد.

نسخه مناسب چاپ