بهزیستی: برای اجرای قانون حمایت از معلولان ۶۱ هزارمیلیارد تومان اعتبار نیاز است
وزیر کشور با تاکید بر انتصاب مشاوران دارای معلولیت در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، بر عملی شدن این موضوع و استفاده از ظرفیت افراد معلول نخبه برای پیشبرد هر چه قوی‌تر مسائل و خواسته‌های این عزیزان تاکید کرد.

به گزارش ایرنا، احمد وحیدی در نشست ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور در سازمان بهزیستی، با اشاره به اینکه در فصل بودجه ریزی قرار داریم، گفت: لازم است امکانات و تجیهزات مورد نیاز جامعه افراد معلول به صورت کاشناسی بررسی و در فصل بودجه سال آتی پیش بینی شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به روند افزایش سالانه ۶۰ هزار نفری افراد معلول در کشور اشاره داشت و گفت: کاهش تصادفات جاده‌ای می‌تواند به سهم خود نقش مهمی در کنترل جامعه معلولان داشته باشد.

انتصاب مشاوران دارای معلولیت در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها موضوع دیگر نشست بود که وزیر کشور بر عملی شدن این موضوع و استفاده از ظرفیت افراد معلول نخبه برای پیشبرد هر چه قوی تر مسائل و خواسته‌های این عزیزان تاکید کرد.علی محمد قادری، رئیس سازمان بهزیستی کشور هم در سخنانی گفت: قانون حمایت از افراد دارای معلولیت ۱۰ فصل دارد که فصل دوم «مناسب‌سازی، دسترس‌پذیری و تردد و تحرک» به عنوان مهمترین موضوع، دستگاه‌ها را ملزم به رعایت مناسب‌سازی کرده است.

وی با بیان اینکه مناسب‌سازی بودجه ندارد؛ خواستار رایزنی وزیر کشور با دولت و مجلس برای پیش‌بینی منابع مستقل برای این مهم شد و گفت: در سومین جلسه پیگیری قانون حمایت از افراد معلولیت که در آینده‌ای نزدیک با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار می‌شود، دستگاه‌هایی که تکالیف قانونی خود را انجام نداده‌اند، معرفی می‌شوند همچنین برای اجرای قانون حمایت از معلولان ، ۶۱ هزار میلیارد تومان نیاز است که در رسمی‌سازی این موضوع استانداران نقش اساسی خواهند داشت.

نسخه مناسب چاپ