۱۵درصد جمعیت تهران در بافت فرسوده زندگی می‌کنند
 

5 درصد شهر تهران یعنی ۴۴۵۰ هکتار فرسوده محسوب می‌شود و ۱۵ درصد جمعیت تهران در این بافت زندگی می‌کنند که ۵۰ درصد آنها به طور مستقیم در معرض خطر و بقیه هم در معرض خطر غیرمستقیم قرار دارند.

محمد آیینی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در گفتگو با فارس ضمن اعلام این مطلب گفت: در شهر تهران به صورت عرفی، سازنده‌ها سه پهنه تعریف کردند که شامل پهنۀ بالای همت، پهنۀ بین همت و آزادی و پهنۀ زیر آزادی است که پهنۀ بالای همت در سال بالای ۱۰۰ درصد و پهنۀ بین همت و آزادی ۷۰ درصد بازده اقتصادی دارد ولی این عدد برای پهنۀ زیر آزادی به کمتر از ۴۰ درصد می‌رسد.

وی افزود: به همین دلیل سازنده‌ای که می‌داند اگر در منطقه یک تهران کار کند، بازده اقتصادی دارد، ‌به خود سختی نمی‌دهد که در بافت فرسوده کار کند. پس باید یک سری تشویق مانند دادن رایگان پروانه ساخت و ساز در نظر گرفته شود و از لحاظ اجتماعی هم برای سازنده تبیین می‌کنیم که با ساخت مسکن در این بافت فرسوده، خانوارها را نجات می‌دهید و پاداش اخروی هم برای شما دارد.

آیینی تاکید کرد: طبق سرانه‌های استاندارد شهرسازی و بر اساس توان مردم در ۱۰ هزار متر مربع یا یک هکتار باید ۵۵ درصد به مسکن و ۴۵ درصد به خدمات اختصاص پیدا کند و در آن ۵۵ درصد هم ۶۰ درصد سطح اشتغال و ۴۰ درصد حیاط وجود داشته باشد که در آن ۶۰ درصد سه طبقه ساختمان ساخته شود.

وی تصریح کرد: با این شاخص می‌توان ۸۰ آپارتمان ۱۲۰ متری در هر هکتار یا به جای آن ۱۲۰ آپارتمان ۸۰ متری ساخت.

در همین زمان به طور متوسط در بافت فرسوده تراکم نفر در هکتار ۱۷۰ است و تا مادامی که بافت فرسوده به این سرانۀ شهرسازی نرسیده، جا برای اضافه کردن وجود دارد زیرا ما ۱۶۶ هزار هکتار بافت فرسوده داریم که ۲۰ میلیون نفر جمعیت در آن ساکن هستند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: نزدیک ۹۰ درصد محلات بافت فرسوده هنوز هم ظرفیت بارگذاری بیشتری دارند. بافت فرسوده شامل یک سری کوچه‌های یک متری یا حداکثر دو متری است که ماشین نمی‌تواند از آن عبور کند و خانه‌ها پارکینگ ندارد.

حالا اگر در بازسازی، این کوچۀ دو متری تبدیل به یک کوچۀ هشت متری شود و تمام خانه‌ها پارکینگ داشته باشند و خانه چهار یا پنج طبقه و در برابر زلزله هم مقاوم‌سازی شده باشد، چه ایرادی دارد؟

وی ادامه داد: در مناطقی از تهران که نوسازی شده ۴۰ درصد تعداد واحدهای مسکونی بیشتر شد ولی ۷ درصد افزایش جمعیت وجود داشته است. نوسازی این امکان را می‌دهد که واحدهای ۴۰ یا ۵۰ متری هم بسازیم، پس لزوماً افزایش تعداد واحد مسکونی به منزلۀ افزایش سرانه نیست.

آیینی اضافه کرد: ۵ درصد شهر تهران معادل ۴۴۵۰ هکتار فرسوده محسوب می‌شود که ۵۰ درصد آن نوسازی شده است و در این شهر بیش از یک میلیون نفر در بافت فرسوده زندگی می‌کنند که البته منظور تراکم خالص است و زلزلۀ ۵ تا ۶ ریشتری می‌تواند این واحدهای فرسوده را تخریب کرده و موجب آوار شدن ساختمان شود ولی با نوسازی، این ساختمان ها در برابر زلزلۀ هفت یا ۵ر۷ ریشتری هم مقاوم می‌شوند و خسارت جانی به حداقل می‌رسد.

نسخه مناسب چاپ