برگزاری همایش «اقتباس و هنر»
معاونت پژوهشی و هنری فرهنگستان هنر همایش «اقتباس و هنر» را برگزار می‌کند. به گزارش روابط‌عمومی فرهنگستان هنر، همایش «اقتباس و هنر» صبح سه‌شنبه، ۲ اسفند ۱۴۰۱، با سخنرانی بهمن نامورمطلق، رئیس فرهنگستان هنر، همراه خواهد بود و پس از آن، پژوهشگران در دو نشست به ارائه مقالات خود خواهند پرداخت. در نشست نخست که با عنوان «اقتباس در هنر و ادبیات کودکان و نوجوانان» به مدیریت مهدی علی‌اکبرزاده برگزار می‌شود، مقالات «اقتباس از افسانه‌های ایرانی و ارتباط آن با نیاز کودکان (با تکیه بر رسانه‌های صوتی تصویری)»، اثر مریم جلالی؛ «بررسی تمثیل‏های گفت‌وگومحور مثنوی برای اقتباس در ادبیات نمایشی کودک و نوجوان»، اثر زهرا حیاتی؛ «ساختارشناسی نمایش‌نامه‏های اقتباسی کودک و نوجوان»، به قلم محمد نجاری؛ و «بررسی سیر تطورِ سبک زبانی و بلاغی کلیله و دمنه و اقتباس‌های آن برای کودکان و نوجوانان (مطالعه موردی: نگار دانش و قصه‌های خوب برای برای بچه‌های خوب)»، به قلم مریم شریف‌نسب؛ ارائه خواهد شد.

همچنین، در نشست دوم، با عنوان «نظریه‌ها و سازوکار اقتباس در هنر»، که از ساعت ۱۳:۳۰ و به مدیریت مریم جلالی آغاز خواهد شد، مقالات «سینما به روایت شعر (بررسی اقتباسات سینمایی در اشعار حامد ابراهیم‌پور)»، به قلم محمدرضا حاجی‌آقابابایی؛ «بررسی روانکاوانه نشانه‌های روان‌جنسانی در نقاشی‌های اقتباسی دالی از کمدی الهی دانته»، به قلم مریم طریقت‌بین و سیدشهاب‌الدین ساداتی؛ «بررسی سازوکار اقتباس و تولید معنا در دو روایت ادبی و سینمایی (خمره از روایت مرادی‌کرمانی تا فیلم فروزش)»، اثر علی عباسی؛ و «عوامل تبیین مفهوم اسطوره‌عکس»، به قلم کامران شریفی؛ ارائه می‌شوند.

نسخه مناسب چاپ