اجرای طرح توسعه شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) از سال آینده
طرح توسعه شهر فرودگاهی حضرت امام (ره) تقریباً آماده شده و اولویت کنونی به قرارداد رساندن آن است و از ابتدای سال جدید فرآیند اجرایی آن آغاز می‌شود تا در کمترین زمان، ظرفیت فرودگاه افزایش یابد.

به گزارش ایرنا، مهرداد بذرباش وزیر راه و شهرسازی دیروز بعد از تشکیل کمیته هوانوردی در فرودگاه امام، از قسمت‌های مختلف شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از جمله برج مراقبت و سالن ترانزیت بازدید و با عوامل و دست اندرکاران این فرودگاه دیدار و گفتگو کرد.وی همچنین درحاشیه این بازدید ضمن اعلام این مطلب اظهار داشت: در حال حاضر ترمینال یک و ترمینال «سلام» مجموعا ۱۲میلیون نفر ظرفیت دارد درحالی که اگر طرح توسعه اتفاق بیفتد به ظرفیت ۲۰ میلیون نفری می‌رسد که قابل توجه است. همچنین با اجرایی کردن طرح‌های جدید و اقدامات نرم افزاری متفاوت، تأخیرپروازها به حداقل زمان کاهش می‌یابد .درهمین حال ، سیستم بومی مدیریت پذیرش مسافر شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با هدف هوشمندسازی و مدیریت هزینه‌های فرودگاهی با حضور وزیر راه وشهر سازی افتتاح شد.

نسخه مناسب چاپ