نخستین شماره فصلنامه «مطالعات دانشگاه» منتشر شد
 

نخستین شماره فصلنامه علمی «مطالعات دانشگاه» در مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و با همکاری انجمن آموزش عالی ایران با مدیرمسئولی رضا غلامی و سردبیری رضا صمیم منتشر شد.

در این فصلنامه مقالاتی به چاپ خواهد رسید که ذیل موضوعات تاریخ دانشگاه، فلسفه‏ دانشگاه، مطالعات فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و مسائل فرهنگی و اجتماعی دانشجویان، اعضای هیأت‏ علمی و کارمندان شاغل در نظام آموزش عالی کشور به نگارش درآمده باشند.

سردبیر در نخستین سرمقاله نوشته است: «فصلنامه مطالعات دانشگاه» در زمانه‌ای این بخت را می‏‌یابد تا در مقام نشریه‌‏ای علمی و با همت مؤسسه‎‌مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به زیور طبع آراسته شود که برخی سیاستمداران و روشنفکران از دانشگاه ایرانی به مثابه نهادی بی‏‌کارکرد، بی‏‌ثمر و ناهمزمان سخن می‏‌گویند. شاید این منتقدان در تفسیرشان از دانشگاه ایرانی به‌مثابه طرحی شکست‏‌خورده و نهادی فروپاشیده ذی‌‏حق باشند. اگر دانشگاه را نهادی در نظر بگیریم که کارکرد اصلی‌‏اش تولید علم تخصصی و به تبع آن تربیت متخصص است، واقع‏‌بینانه آن است که دانشگاه ایرانی نتوانسته چنین کارکردی را، آن‌گونه که از آن انتظار می‏رفته، جامه‏‌ عمل بپوشاند و به تعهداتی که به اجتماع پیرامونش داشته به درستی عمل نکرده است.

برخی از مقالات این فصلنامه عبارتند از: مصرف فرهنگی دانشجویان در دانشگاه‌های دولتی: تحلیل داده‌های یک پیمایش ملی؛ مصرف سیگار و بازسازی هویت جنسیتی: تجارب زیسته‌ دانشجویان دختر دانشگاه خوارزمی از مصرف سیگار؛ زخم‌‌های التیام‌نیافته: توجه مردم‌‌شناختی به رنج‌کشیدن دانشجویان در ایران؛ تحلیل ساختاری «آموزش عالی» به‌مثابه‌ نظام اجتماعی: پژوهشی کیفی در آسیب‌شناسی وضعیت دانشگاه رازی؛ آزادی بیان دانشگاهی در ایران: خودمردم‌نگاری رانسیری یک تجربه‌ آموزش برخط و مطالعه‌ کارکردهای اجتماعات دانشجویی در توانمندسازی فرهنگی دانشجویان .

نسخه مناسب چاپ