اعطای مجوز ارتقاء پروانه نسل سوم و بالاتر تلفن همراه
همزمان با هفته دولت مجوز ارتقاء پروانه نسل های بالاتر تلفن همراه با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به اپراتور های اول و دوم ارتباطی کشور واگذار شد.

به گزارش ایرنا، نسل های بالاتر تلفن همراه دنیای جدیدی را در فناوری های ارتباطی ایجاد خواهد کرد که می تواند در مسیر حرکت به سوی دولت الکترونیک راهگشا باشد.

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مراسم اظهار داشت: با این بهره برداری یک گام به سمت دولت الکترونیک (دولت همراه) و شبکه ملی اطلاعات برداشته شد.وی با اشاره به نتایج به دست آمده از دوره آزمایشی اقدامات اپراتور دوم، گفت : نسبت به گذشته حجم دیتای جابجا شده دو برابر شده، ولی ظرفیت ترافیک بین الملل تغییر چندانی نکرده که این امر نشان می دهد بستر فراهم شده در خدمت محتوا و نرم افزارهای کاربردی داخلی بوده است. به گفته واعظی، سال گذشته میزبانی ۱۰ درصد از محتوایی که استفاده می شد، در داخل بود که اکنون این رقم به ۳۴ درصد رسیده و به عقیده وی نسل سوم و بالاتر موجب می شود که تا پایان برنامه پنجم شرایط را به ۷۰ درصد داخلی و ۳۰ درصد خارجی برساند.

وی با اشاره به سرمایه گذاری صورت گرفته توسط اپراتورها در این زمینه، خاطرنشان کرد: باید به دنبال توسعه خدمات باشیم. اما نباید این عجله تاثیر منفی بر کیفیت کار بگذارد.

نامبرده با بیان اینکه کار به صورت مرحله ای پیش خواهد رفت و در ابتدا مرکز استان ها و سپس شهرهای بزرگ پوشش داده خواهند شد، از اپراتورها خواست تا در پوشش سراسری کشور ضمن حفظ کیفیت به تمامی نقاط کوچک و بزرگ توجه کنند.

وی با اشاره به اینکه پیوست فرهنگی نسل های بالاتر تلفن همراه تهیه و تقدیم رئیس جمهوری شده است،گفت: موضوع اخلاقی و فرهنگی در نسل سه و بالاتر و در بقیه موارد جزو دغدغه های اصلی این وزارتخانه است.

به گفته علی اصغر عمیدیان رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، آی سی تی به عنوان پیشران اصلی توسعه کشورها نقش بسزایی در پیشرفت آنها دارد و با ورود هر ۳ اپراتور در پهن باند سهم آی سی تی در تولید ناخالص داخلی کشور افزایش خواهد یافت.

نسخه مناسب چاپ