تجلیل از محمد گلریز، خواننده سرودهای انقلابی
روز پایانی از بخش سرود جشنواره موسیقی فجر به تجلیل از محمد گلریز، خواننده سرودهای انقلابی «خجسته باد این پیروزی، ای شهید مطهر و این بانگ آزادی» اختصاص داشت.

به گزارش ایسنا، بخش سرود سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر، با اجرای گروه‌های سرود «نسیم رحمت»، «وصال» و «بنات‌الحیدر» از استان تهران و اجرای شش قطعه مذهبی انقلابی در آخرین روز برگزاری جشنواره، به کار خود پایان داد.

بخش اول برنامه بخش سرود جشنواره در روز پنجم، به اجرای گروه «نسیم رحمت» اختصاص داشت. گروه بیست نفره «نسیم رحمت» که نزدیک به ۶سال است در زمینه سرود فعالیت می‌کنند با سرپرستی جابر قربانی‌نسب، قطعات «تو بمان» و «در رکاب منجی» را اجرا کردند .

قسمت دوم برنامه به اجرای گروه سرود «وصال» با سرپرستی سعید دلیر اختصاص داشت. گروه ۲۳نفره «وصال» متشکل از نوجوانان غرب شهر تهران با دوازده سال سابقه فعالیت در زمینه سرود، سه قطعه «رویای ایرانی ایران»، «سرزمین آسمانی» و «آینده» را با تم مذهبی ـ انقلابی اجرا کردند. سپس از هنرمند پیشکسوت موسیقی و سرود، محمد گلریز تجلیل شد.

محمد گلریز نیز از دست اعضای گروه دخترانه «بنات‌الحیدر»، لوح تقدیر، هدیه نقدی و تابلو نقاشی خط اثر علی مینایی را به‌خاطر پنج دهه فعالیت مؤثر و ماندگار در زمینه موسیقی انقلابی و مذهبی دریافت کرد. بخش پایانی پنجمین روز سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر در بخش سرود به اجرای گروه سرود دخترانه «بنات‌الحیدر» اختصاص داشت.

نسخه مناسب چاپ