تفویض بخشی از اختیارات وزارت بهداشت به نظام پزشکی
معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی از آغاز اجرای آزمایشی تفویض اختیار صدور مجوزهای داروخانه‌ها از سازمان غذا و دارو به نظام پزشکی خبر داد.

دکتر محمد جهانگیری در گفت‌وگو با ایسنا، بر اساس تفاهم نامه مشترک میان سازمان نظام پزشکی و سازمان غذا و دارو، اجرای آزمایشی تفویض اختیارات صدور مجوزهای داروخانه‌ها در سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اصفهان و سبزوار آغاز شد.وی در این باره گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و به منظور رفع نواقص احتمالی، صدور مجوزهای داروخانه‌ها به مدت سه تا پنج ماه به صورت آزمایشی از سوی سازمان صورت می‌گیرد وپس ازآن مرحله کشوری تفویض اختیار را خواهیم داشت. براین اساس صدور مجوزهای تاسیس و بهره‌برداری از داروخانه‌ها، مسوولان فنی داروخانه‌ها، نظارت، ارزشیابی و اعتباربخشی داروخانه‌های کشور باهمکاری سازمان نظام پزشکی و انجمن صنفی داروسازان آغاز می‌شود.

نسخه مناسب چاپ