استاندار گلستان: تعامل با کشورهای همسایه در اولویت است
گرگان ـ خبرنگار اطلاعات: استاندار گلستان گفت: کشور دوست و برادر جمهوری قزاقستان و استان منگستائو با جمهوری اسلامی و استان گلستان قرابت‌های فرهنگی دیرینه دارد‎.

‎علی محمد زنگانه در نشست با اعضای هیات تجاری ـ اقتصادی استان «منگستائو» جمهوری قزاقستان، افزود: توسعه روابط موجب رونق اقتصادی می‌شود و خصوصاً بعد از سفر رئیس‌جمهوری به قزاقستان این روابط بیش ازپیش گسترش خواهد یافت و در استراتژی پیشران استان گلستان توسعه تجارت جهانی مبتنی بر مزیت‌های رقابتی مورد توجه قرار دارد.

‏وی گفت: تعامل با کشورهای‌های همسایه را اولویت برنامه‌های خود می‌دانیم و خواهرخواندگی گرگان ـ اکتائو و گسترش پروازها موجب گسترش تعاملات اقتصادی، فرهنگی، تجاری در حوزه‌های مختلف می‌شود‏‎.

‎زنگانه اظهارداشت: استان گلستان دروازه آسیای میانه است و وجود منطقه آزاد اینچه برون و خط آهن ایران ـ ترکمنستان ـ قزاقستان زمینه این توسعه را فراهم می‌آورد‎.

‎وی با بیان این که صادرات و واردات ما رو به افزایش است و باید آن را تقویت کنیم، گفت: آماده توسعه حداکثری روابط پایدار و بلند مدت هستیم و در این زمینه از استاندار «منگستائو» برای حضور در استان گلستان دعوت می‌کنیم و حمایت‌های کنسولی و ارائه روابط دوجانبه و شرایط سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذاران دوطرفه باید انجام شود. گفتنی است که در پیش نویس سند کشاورزی که در قزاقستان امضا شد، از منطقه آزاد اینچه برون به عنوان یکی از مناطق هدف مراودات یاد شد‎.

نسخه مناسب چاپ