تأمین و تکمیل زیر ساخت های عمرانی شهرک های صنعتی ضرورت دارد
بجنورد – خبرنگار اطلاعات : فتحعلی محمدزاده معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از شهرک های صنعتی فاروج ، شیروان ، بیدک و منطقه ویژه اقتصادی خراسان شمالی دیدن کرد و از نزدیک در جریان اجرای پروژه‌های زیرساختی برای تسهیل حضور سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی قرار گرفت.

فتحعلی محمدزاده در این دیدار اظهارداشت: با توجه به کمبود زمین در مرکز استان خراسان شمالی و تقاضا محور بودن آن ،باید زمین های دارای توپوگرافی‌های نامناسب موجود در این شهرک ها شناسایی و برای آن ها کاربری صنعتی جدید برای ایجاد واحدهای کارگاهی تعریف و از آن استفاده بهینه و بستر واگذاری به متقاضیان جدید فراهم شود . وی گفت:تامین و تکمیل زیر ساخت های عمرانی در شهرک های صنعتی ضرورت دارد و زیرساخت های لازم برای تمامی شهرک‌ها و نواحی صنعتی باید اجرا شود. محمد زاده از روند اجرای برنامه‌های عملیاتی و پروژه‌های احداث پست برق ، ساختمان اداری، سردرب ، سوله های کارگاهی وایستگاه آتش‌نشانی شهرک صنعتی فاروج و شیروان و همچنین بازگشایی معابر فاز دو منطقه ویژه اقتصادی بجنورد به مساحت ۲۰۰ هکتاری دیدن کرد. .وی با ابراز امیدواری از پیشرفت پروژه احداث واحدهای کارگاهی در شهرک های صنعتی فاروج ، شیروان و بیدک، افزود : پس از تکمیل واحدهای کارگاهی نسبت به واگذاری آن‌ها با اولویت شرکت های دانش بنیان اقدام شود .

نسخه مناسب چاپ