امروز در تاریخ
اشتباه سیاسی دولت آتن در رد پیشنهاد ایران

مارس سال ۴۷۹ پیش از میلاد، دولت آتن پیشنهاد امپراتوری ایران برای مشارکت در سرکوبی اقوام ساکن اطراف دانوب را که بیم دست‌اندازی آنان به یونان و نیز قلمرو ایران در ایونی و تراس (جنوب شرقی بالکان) می‌رفت، به گمان اینکه یک نیرنگ امپریالیستی است رد کرد.

این امر سبب شد که دولت ایران متوجه اسپارت، رقیب آتن شود و اسپارت بعدا با کمک‌هایی که از ایران دریافت کرده بود، در جنگ‌های «پلوپونز» که شرح آنها را «توسیدیدس» نوشته است آتن را شکست داد و برتری آتن بر یونانی‌زبان‌ها پایان یافت.

ایجاد نیروی نظامی انگلیسی در کرمان

ژنرال «پرسی سایکس» که با چند واحد انگلیسی- هندی وارد منطقه تحت نفوذ انگلستان در ایران شده بود، یازدهم اسفند ۱۲۹۴ در شهر کرمان به تأسیس یک نیروی نظامی جداگانه به نام «ساوت پلیس رایفلز» تحت فرماندهی افسران انگلیسی اقدام کرد.

با تأسیس این نیرو، دولت لندن عملا در ایران دولتی در داخل دولت تشکیل داده بود و کنسول‌های انگلیسی در منطقه زیر نفوذ انگلستان حکمران واقعی بودند.

نخستین سرشماری در ایران

اسفندماه ۱۳۱۸ به تهرانی‌ها دستور اکید داده شده بود تا از خانه‌های خود خارج نشوند؛ زیرا «روز سرشماری» بود که در وطن ما برای نخستین بار به این صورت انجام می‌شد.

بر پایه این سرشماری که چند روز بعد اعلام شد جمعیت تهران ۵۴۰ هزار نفر بود. بعدا، به دقیق بودن این رقم ایراد وارد آمد و گفته شد که افراد به این تصور که اگر شمار خانوار را بیشتر اعلام کنند سهمیه (اصطلاحا کوپن) بیشتری دریافت خواهند کرد چنین کرده‌اند.

با وجود این، قرار شد به منظور جلوگیری از افزایش جمعیت تهران و حومه آن طرحی با ضمانت اجرایی سخت تهیه شود که ایران ۱۸ ماه بعد به اشغال نظامی متفقین در آمد و موضوع منتفی شد.

www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ