موج سوم اعتراضات علیه دولت یمن آغاز شد
ایسنا: مردم یمن سومین مرحله از اعتراضات خود علیه دولت را درصنعا پایتخت این کشور و دیگر استان ها آغاز کردند. معترضان درحالی که شعارهایی علیه دولت عربستان سر می‌دادند، خواستار برکناری «عبد ربه منصور هادی»، رئیس جمهوری یمن شدند. مخالفان دولت تاکید کردند تا زمانی که دولت استعفا ندهد و قیمت سوخت به نرخ سابق باز نگردد دست از تظاهرات برنخواهند داشت.درچنین شرایطی عبدربه منصور هادی، ضمن تاکید بر دفاع از صنعا به معترضان هشدار داد به اقدامات خود پایان دهند.منصور هادی مجددا از «عبدالملک الحوثی» خواست تا حوثی ها به تحصن‌ در خیابان‌ها و از جمله در مسیر فرودگاه بین المللی صنعا پایان دهند. رئیس جمهوری یمن در عین حال گفت که خودش، فرزندان و خانواده‌اش در صنعا می‌مانند و از آن دفاع می‌کنند و هیچ جای دیگری نمی‌روند.این در حالی است که «جمال بن عمر»، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور یمن، پیش از این از دستیابی به توافق در زمینه برکناری دولت و تشکیل دولت جدید خبر داده بود.

نسخه مناسب چاپ