بررسی فیلم «سرزمین آواره‌ها»
فیلم «سرزمین آواره‌ها» در سینماتک خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید. به گزارش ایرنا، پانصد و سی‌ و یکمین برنامه سینماتک خانه هنرمندان ایران دوشنبه ۱۵اسفند ۱۴۰۱ساعت ۱۷به نمایش فیلم سرزمین آواره‌ها به کارگردانی کلویی ژائو، محصول ۲۰۲۰اختصاص دارد. پس از نمایش فیلم، مهدی انصاری، دانش‌آموخته فلسفه هنر با موضوع «جامعه و مفهوم طردشدگی» فیلم را تحلیل خواهد کرد. فیلم داستان زندگی زنی است که پس از آن که همه چیزش را در رکود بزرگ از دست می‌دهد، سفری را به غرب آمریکا آغاز و به عنوان یک خانه‌ به دوش امروزی در ماشین ون زندگی جدیدی را برای خود شروع می‌کند .

نسخه مناسب چاپ