معاون وزیر کشور: کوله‌بران ساماندهی می شوند
معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور درباره ساماندهی کوله‌بران گفت: فکر می‌کنم چنانچه مشکل خاصی وجود نداشته باشد، ظرف مدت چندماه آینده این کار عملیاتی شود.

سید مجید میراحمدی در گفتگو با خبرنگاران در در زمینه کوله‌بران گفت: در جلسه شورای توسعه شرق، جنوب شرق و شمال غرب کشور که به ریاست وزیر کشور تشکیل شد، این موضوع در جلسه توسط رئیس قرارگاه حمزه طرح شده و مجددا مطالبه شد.

وی ادامه داد: وزیر کشور دستوراتی در این زمینه دادند و قرار شد با هماهنگی لازم با دستگاه‌های ذیربط ملی این کار به سرعت و در زمانبندی مشخصی عملیاتی شود، ضمن اینکه همزمان در مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع مطرح شده و درباره آن مباحثی مطرح شده است. فکر می کنم چنانچه مشکل خاصی وجود نداشته باشد، ظرف مدت چندماه آینده این کار عملیاتی شود.معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور با توضیح درباره این طرح گفت: معابری مشخص و معین شده است. این معابر برای حمل و نقل کالا دیده شده است و آنها می‌توانند طبق ضوابطی که ابلاغ می شود، از این معابر برای حمل و نقل کالا استفاده کنند. کلیات این موضوع مورد توافق است، اما جزئیات آن نیازمند روشن شدن ابعاد و هماهنگی بین دستگاهی دارد که این کار در حال انجام است.

میراحمدی درباره عدم تکرار تعرض به مرزبانان ایرانی از سوی نیروهای مرزبانی طالبان گفت: در مورد این اتفاق بلافاصله مرکزیت طالبان وقتی متوجه چنین اتفاقی شدند به سرعت دستور دادند که این سرباز را آزاد کنند و حتی با جعبه شیرینی او را بدرقه کردند. این تخلفی بود که از سوی مامورین مرزبانی و محلی صورت گرفته بود و خارج از اراده مرکزیت بود.وی تاکید کرد: ما به این موضوع اکتفا نکرده ایم و در حال پیگیری هستیم که این موضوع به شکل جدی تری دنبال شود و با مامور خاطی مرزبانی افغانستان برخورد قاطع صورت بگیرد و مسیر خودش را این موضوع دنبال می کند.

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور درباره وضعیت امنیت مرزها به ویژه در شمال غرب کشور گفت: ما نگرانی در زمینه وضعیت امنیت مرزها و به ویژه مرزهای شمال غربی نگرانی نداریم و تهدید خاصی تا به حال به طور عملیاتی و میدانی نسبت به امنیت شهروندان و امنیت مرزی ما اتفاق نیفتاده است.

نسخه مناسب چاپ