«ایندیپندنت»: پاکستان مهیای حمله به مواضع «تحریک طالبان» در افغانستان شده است
سرویس خارجی: «ایندیپندنت» در گزارشی به نقل از دیدبان نظامی پاکستان (PMM) از آماده باش ارتش این کشور برای حمله به مواضع عناصر «تحریک طالبان» در خاک افغانستان خبر داد.بر اساس گزارش «ایندیپندنت»، دید‌بان نظامی پاکستان اخیرا اعلام کرد که ارتش این کشور از همکاری حکومت موقت طالبان با اسلام آباد در مبارزه با عناصر «تحریک طالبان» در خاک افغانستان ناامید شده است و در حال آماده شدن برای حمله به مخفیگاه‌های این گروه در خاک افغانستان است.«ایندیپندنت» افزوده است: دید‌بان نظامی پاکستان در عین حال معتقد است که هرگونه رویارویی در مرز میان افغانستان و پاکستان، به معنای تنش‌های بیشتر و بسته شدن مرز میان این دو کشور خواهد بود که برای افغانستان محصور در خشکی گران تمام می‌شود و از طرفی، بهای این جنگ برای پاکستان نیز سنگین خواهد بود زیرا آوارگی ، مهاجران بیشتر، خشونت و ستیزه‌جویی بیشتر در خاک پاکستان را درپی خواهد داشت.

نسخه مناسب چاپ