سازمان ملل: طالبان فورا به منع آموزش دختران افغانستان پایان دهد
سرویس خارجی: معاون دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که طالبان باید فوراً به منع آموزش دختران افغانستان پایان دهد.

«آمنه محمد» در پیامی که توسط صندوق جهانی سازمان ملل برای آموزش در شرایط اضطراری و بحران منتشر شده است، اعلام کرد: بیش از ۵۰۰ روز است که طالبان در افغانستان حق آموزش دختران بالاتر از مقطع ششم را سلب کرده‌است.

وی افزود: جامعه بین‌المللی برای رسیدگی به نیازهای آموزشی و حقوق دختران افغانستان به اتحاد خود ادامه دهد. معاون دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد: ضروری است که با این دختران اعلام همبستگی و صدای آنان را تقویت کنیم و بگوییم که آنان تنها نیستند. این مقام سازمان ملل همچنین بر ضرورت ادامه تأمین مالی برای فراهم کردن کمک های‌ غذایی، دارویی و دسترسی به آموزش تأکید کرد.همزمان، «عفو بین‌الملل» نیز از طالبان افغانستان خواست سواستفاده‌های حقوق بشری خود را در این کشور متوقف کند . این نهاد همچنین از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست به روند سواستفاده‌های حقوق بشری بی‌وقفه و ادامه‌دار حکومت طالبان در افغانستان از جمله وضع محدودیت‌های شدید علیه زنان و آزادی بیان رسیدگی کند.

نسخه مناسب چاپ