تمکین مالیاتی پزشکان نسبت به گذشته افزایش یافت
هر شماره کارت یا حسابی که پزشکان برای دریافت ویزیت و حق الزحمه خود به بیماران بدهند، چنانچه در اختیار سازمان قرار گیرد، به عنوان یک حساب تجاری و مشابه یک پذیرنده فروشگاهی و دستگاه کارتخوان برای وی لحاظ خواهد شد؛ البته در این زمینه برای پزشکانی که از حساب‌های دیگران استفاده کنند، طبق قانون پرونده کیفری قضائی تشکیل خواهد شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان این خبر افزود: بر اساس آمار و اطلاعات موجود، تمکین مالیاتی پزشکان نسبت به سال‌های گذشته افزایش داشته است.

به گزارش رسانه مالیاتی، داود منظور در مورد مالیات پزشکان و موضوع فرار مالیاتی افراد خاطی گفت: طبق برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات مختلف، مالیات پزشکان پس از ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از راه‌های مختلف شناسایی شده و پرداخت آن افزایش رو به رشدی داشته و الزام پزشکان به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی از جمله مهمترین مطالبات مردمی بوده که در کانون اراده نظام مالیاتی قرار گرفته است.

وی ضمن اشاره به اینکه اکثر جامعه پزشکان از شهروندان قانون مدار و منضبط مالیاتی هستند، افزود: برخی از درآمدهای پزشکان از طریق مراکز درمانی، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و کلینیک‌هاست و این مراکز طبق قانون موظف به کسر مالیات تکلیفی به میزان ۱۰ درصد حق الزحمه پزشکان هستند که در پایان سال مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورتی که مالیات اضافه دریافت شده باشد، به حساب پزشکان مسترد شده یا در صورتی که پزشک مربوطه بدهکار شود مورد مطالبه سازمان قرار می‌گیرد.

داود منظور با تشریح موضوع مالیات ستانی از پزشکان اضافه کرد: اما راه دیگر درآمد پزشکان از طریق مطب‌ها و نسخه‌های پزشکی است که طبق قانون، آن ها موظف هستند از پایانه‌های فروشگاهی که مصداق آن دستگاه‌های کارتخوان است، استفاده کنند.

وی گفت: در هر صورت این سازمان آماده دریافت گزارشات تخلفات افراد خاطی و فرار مالیاتی از طریق سامانه سوت زنی است و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه، مراتب را از طریق سرشماره ۱۰۰۰۱۵۱۵ به سازمان امور مالیاتی کشور گزارش کنند.

نسخه مناسب چاپ