سلاجقه: ایران بیش از پیش با معضلات تغییر اقلیم مواجه است
رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست با بیان این که مشکلات محیط‌ زیستی به مرزهای سیاسی محدود نمی‌شود، گفت: برای رسیدن به یک رویکرد مشترک و هماهنگ، پیشنهاد می‌کنم که مکانیسم همکاری امنیت غذایی در بستر تغییرات اقلیمی شکل بگیرد. این مکانیسم می‌تواند با همکاری بخش‌های دولتی، غیردولتی، علمی و سازمان های بین المللی با همکاری بخش خصوصی ایجاد شود.

به گزارش سازمان حفاظت محیط‌ زیست، علی سلاجقه در کنفرانس بین‌المللی «همکاری در زمینه امنیت غذایی در بستر تغییرات اقلیمی» در ترکمنستان اظهار داشت: تاثیر تغییرات آب و هوایی به اندازه‌ای آشکار و شدید شده است که باید به صورت فعال، موثر، کارآمد و سریع واکنش نشان دهیم.

وی افزود: مشکلات محیط‌ زیستی به مرزهای سیاسی محدود نمی‌شود و حمایت و تقویت از همکاری‌های چندجانبه منطقه‌ای و بین‌المللی برای غلبه بر چالش‌های مشترک از اهمیت حیاتی برخوردار است.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست با اشاره به پیامدهای ناگوار تغییرات اقلیمی و آب‌وهوایی بر کشورمان، گفت: مصمم هستیم اقدامات موثرتری برای حفاظت از محیط زیست و حفظ امنیت غذایی کشور انجام دهیم و به خوبی می‌دانیم که برای دستیابی به این هدف باید با سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه خود همکاری کنیم.

سلاجقه با اشاره به تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم تغییر اقلیم بر امنیت غذایی، گفت: تغییر اقلیم با تاثیر بر عملکرد محصولات زراعی به صورت مستقیم و افزایش دما و تغییر در الگوهای بارش، تشدید رویدادهای حدی چون سیل، خشکسالی، گرد و غبار، اثرگذاری بر آب در دسترس، گسترش آفات و بیماری‌ها، افزایش گونه‌های مهاجم و … به صورت غیر مستقیم امنیت غذایی را در همه چهار بعد آن اعم از در دسترس بودن، دستیابی‌پذیر بودن، بهره برداری و ثبات، تحت‌الشعاع قرار داده است؛ به نوعی که همه گروه‌های آسیب‌پذیر در کشورهای شمال و جنوب را در مقیاس متفاوت، هم از بعد اقتصادی و هم سلامت در معرض خطر قرار داده است.

وی افزود: این چالش حتی دستیابی به اهداف توسعه پایدار به ویژه فقرزدایی، رفع گرسنگی و سوءتغذیه، برابری جنسیتی و کاهش نابرابری ها را دچار نقصان کرده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: ایران با اقلیمی خشک و نیمه خشک و با توجه به تخمین افزایش دمای آن بیش از حد متوسط جهانی، بیش از پیش با معضلات محیط زیستی ناشی از تغییر اقلیم مواجه است. دولت ایران، علیرغم تحمیل تحریم‌های اقتصادی، فناوری و دانش و شرایط نابرابر موجود، علاوه بر بهبود فرآیند چرخه تأمین، ارتقای حاصلخیزی زمین های زراعی، مدیریت بهینه مراتع و توسعه گلخانه ها را در دستور کار قرار داده است.

سلاجقه با اشاره به اجرای طرح کاشت یک میلیارد نهال با همکاری فائو و با محوریت عمل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برای مقابله با بیابانزایی و افزایش سطح جنگل در بازه زمانی چهارساله در سراسر کشور، گفت: این طرح در چارچوب تحقق قانون هوای پاک کشور و تعهدات داوطلبانه کشور به UNCCDو به صفر رساندن تخریب سرزمین کلید خورده است. از جمله اهدافی که از اجرای این طرح به دنبال دستیابی آن هستیم، احیا و گسترش جنگل‌ها و فضاهای سبز شهری به میزان ۱٫۴۴ میلیون هکتار، کنترل ۱۷۰ میلیون تن گرد و غبار در منطقه منبع، جذب ۱۵۰ میلیون تن گازهای گلخانه ای، کاهش ۲۵ میلیون تنی فرسایش خاک در سال، تولید حدود دو میلیارد متر مکعب آب شیرین با توجه به نقش جنگل در چرخه آب است که همه این موارد به حفظ تنوع زیستی و اهداف پیشگیری از تغییرات آب و هوایی کمک خواهد کرد.

نسخه مناسب چاپ