تظاهرات ۳۰۰ هزار نفری صهیونیست ها در اراضی اشغالی علیه نتانیاهو
 

ساکنان سرزمین‌های اشغالی برای دهمین شنبه متوالی در شهرهای مختلف علیه نخست وزیر رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند. بر اساس گزارش ها، بیش از ۳۰۰هزار اسرائیلی در مناطق مختلف اراضی اشغالی با حضور در خیابان‌ها خشم خود را نسبت به اصلاحات قضائی که کابینه نتانیاهو به دنبال اجرای آن است نشان دادند.

نسخه مناسب چاپ