مریخ، سیاره پر رمز و راز۱
نگارنده: «پیر روسو» ـ بخش هشتاد و سوم
 

در سراسر جهان فقط یک جمله سر زبان ها می گشت و آن این که ساکنین سیاره مریخ به ما پیغام فرستاده‌اند. خیلی سریع تمامی مطبوعات جهان مملو شد از اعلامیه های «پیکرینگ» و داستان‌های «لوول» که ۴ سال بود از این جهان رخت بربسته بودند. از سوی دیگر پرفسور «تود» اعلام داشت که قصد دارد به ساکنین مریخ جواب بفرستد و دکتر «آبوت» چنین اظهار عقیده می کرد که این نشانه ها از مریخ نیست بلکه از سیاره زهره است. تنها نتیجه عملی که از این هیاهو و جنجال گرفته شد فقط این بود که آقای «مارکنی» با مهارت کامل در بورس بازی کرد و در یک چرخش دست مبلغ سرسام آوری برابر ۳۰۰ هزار لیر را به جیب زد.
هنگامی که در سال ۱۹۲۴ دوباره هیاهو درباره مریخ شروع شد، در ۲۲‌اوت همان سال خبرگزاری «سنترال نیوز» از اتاوا این خبر را فرستاد: «در هفته گذشته نشانه های مرموز بی سیم که برخی از آنها شامل چهار گروه چهار نقطه ای بود (در الفبای مرس، علامت حرف «ه» است)، در ایستگاه گیرنده «پوینت گری» در نزدیکی «ونکوور» گرفته شده است. بسیاری از کارشناسان گمان می کنند این اقدامی است از طرف ساکنین مریخ که می خواهند با زمین ارتباط برقرار کنند. این نشانه ها را که بسیار قوی هستند، نتوانستیم به هیچ یک از روش های رایج خاموش کنیم و از بین ببریم. این کیفیت به ویژه سبب شگفتی بسیاری از کارشناسان شده است.»
ادامه دارد
برگرفته از ترجمه: سعید نحوی۲
*پانوشت:
۱-Mars, terre mysterieuse- Rousseau, Pierre – ۱۹۰۵٫
۲- «مریخ کره اسرارآمیز»، ت‍ال‍ی‍ف‌ «پ‍ی‍ر‌روس‍و»؛ ت‍رج‍م‍ه‌ «س‍ع‍ی‍د ن‍ح‍وی»‌. ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌. ۱۳۵۲٫

code

نسخه مناسب چاپ