موج اعتصابات سبب انباشت هزاران تن زباله در پاریس شد
سرویس خارجی: اعتصابات در فرانسه و پایتخت این کشور چهره‌ای زشت از این شهر معروف به تصویر کشیده و پاریس با انبوهی از زباله‌ها در بسیاری از خیابان‌ها مواجه شده است.

شبکه خبری «سی‌ان‌ان» در گزارشی از پایتخت فرانسه نوشت، انباشت زباله در پاریس باعث نگرانی‌های بهداشتی در بین پاریسی‌ها و سیاستمداران محلی شده و مردم نگران تکثیر موش‌ها و حشرات هستند.«سی‌ان‌ان» در زمینه وضعیت پایتخت فرانسه همزمان با ادامه اعتصابات نوشت که پاریس ملقب به «شهر نورها» با مشکل زباله‌های حمل نشده مواجه است. بر اساس این گزارش، اعتصابات گسترده در پاریس علیه اصلاحات حقوق بازنشستگی، بر خدمات حمل زباله تاثیر گذاشته و این شهر با انبوهی از زباله‌ها در بسیاری از خیابان‌های زیبای شهر از جمله خیابان هایی که در چند قدمی «برج ایفل» و «طاق پیروزی» قرار دارند، مواجه هستند. سخنگوی دفتر شهردار پاریس گفت حدود ۴۴۰۰تن زباله در انتظار جمع آوری است. این سخنگو گفت: مشکل زباله‌ها ناشی از اعتصابات است و کامیون‌های حمل زباله نمی‌توانند زباله‌ها را در بسیاری از نقاط شهر جمع‌آوری کنند زیرا مکانی برای قرار دادن آن‌ها وجود ندارد. انباشت زباله در پاریس باعث نگرانی‌های بهداشتی در بین پاریسی‌ها و سیاستمداران محلی شده است.

نسخه مناسب چاپ