ارائه خدمات رایگان در مرکز مشاوره پلیس قم
قم ـ خبرنگار اطلاعات: معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم مرکز مشاوره و مددکاری اجتماعی پلیس قم را یکی از معتبرترین مراکز مشاوره و مددکاری استان دانست و از ارائه خدمات رایگان در این مرکز خبر داد.

سرهنگ احمد صادقی اظهار داشت: شهروندان می‌توانند به این مرکز مراجعه حضوری داشته باشند و یا از طریق تماس تلفنی، برای دریافت راهنمایی و خدمات مشاوره‌ای و مددکاری وقت بگیرند و مسئول پذیرش موظف است روز، ساعت و مشاور معینی را با توجه به خواست و نظر تماس گیرنده و برنامه کاری مرکز، تعیین می‌کند و به اطلاع تماس گیرنده برساند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم هدف از ارائه خدمات مشاوره را یاری رساندن به مراجعان و راهنمایی آنان دانست و گفت: مراجعان با انجام مشاوره می‌توانند احساسات، افکار و رفتارهای خود را بشناسند و آنها را تغییر دهند تا از شیوه‌های بهتری برای سازگاری، حل و کنترل فشارهای روحی و روانی خویش استفاده کنند و از این طریق ارتباط مؤثرتری با محیط خود برقرار سازند.سرهنگ صادقی، مددکاری اجتماعی را یک خدمت حرفه‌ای ذکر کرد که بر دانش و مهارت‌های تخصصی استوار است و هدف از آن، کمک به افراد، گروه‌ها یا جامعه است تا بتوانند استقلال شخصی، اجتماعی و رضایت خاطر فردی و اجتماعی را به دست آورند.

نسخه مناسب چاپ